Communautair Certificaat!!.
Een voorjaarsdag om nooit te vergeten was 12 maart 1998 toen de "HYLKE" na een strenge keuring het "Communautair Certificaat" werd gegund. Bijna 100 jaar oud en nog in staat om volledig beroepshalve te mogen varen. Dat is een prestatie van de eerste orde!

SI Certificaat
Op de afbeelding hiernaast ziet u het bewijsstuk met een geldigheid geldig tot april 2002.
Het was beslist niet eenvoudig om aan alle eisen van de Scheepvaart Inspectie te kunnen voldoen. Twee winters is dan ook alles opzij gezet om diverse aanpassingen te doen, varierend van schoonmaken en nieuwe kranen op de bunkers tot een afdichting voor de schroefas in het achterschot. Natuurlijk werd er op het droge een keuring van het vlak uitgevoerd en wat te denken van motor alarmeringen, controle systeem boordlichten, stuurwerk, gaskeuring en nog veel meer.

Ook bleek de meetbrief net een maand verlopen, wat de nodige kosten voor verlenging met zich meebracht. Toch zijn de kosten van de hele operatie door alles zelf aan te pakken ruim binnen het budget gebleven. Met dank aan vriend Hans met zijn "gouden" handjes!

Door een latere wetswijziging waarbij oudere regelgeving werd aangepast is het niet langer nodig om met SI te varen. Vanwege de steeds weer verscherpte regeltjes en de daarmee gepaard gaande grote kosten vinden wij het nu welletjes geweest en bij de hellingbeurt in 2003 verlengen wij het certificaat niet meer. Is mooi geweest zo. We hebben bewezen dat het kan en dat is voor ons voldoende.