IJsbreker Walvis

Welkom bij de Stichting IJsbreker Walvis.

Doelstelling

Bouw

Voortstuwing

Functies

Ijsbreken

Revisie

Behoud

Onderhoud

Agenda

maritieme evenementen

Links

Email

Ijsbreker Walvis
Doelstelling van de Stichting IJsbreker de Walvis.

De stichting heeft ten doel:

  • het instandhouden en onderhouden van (oude) (sleep-) vaartuigen in het bijzonder de IJsbreker Walvis en sleepboot Titanic
  • het bevorderen van de publieke belangstelling voor maritieme evenementen en manifestaties
  • al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (mede-) organiseren van- en het deelnemen aan maritieme evenementen en manifestaties en in het algemeen het verlenen van diensten ten behoeve van dergelijke evenementen.

Daarnaast kunnen wij op verzoek materieel inzetten ten behoeve van ijsbreken en het verrichten van sleep- en hulpdiensten.